درخواست بررسی کتاب

لطفاً پیش از ثبت کتاب بخوانید.

1. برای بررسی کتاب خود لطفاً اطلاعات آن را به دقت ثبت کنید.
2. دریافت کد رهگیری نشان‌دهنده موفقیت شما در ثبت کتاب خودتان است.
3. کد رهگیری صادر شده را، پشت جلد یک نسخه از کتاب‌های خود ثبت کنید و آن را به نشانی دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید.
4. کتاب‌های ثبت شده حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور کد رهگیری، باید به دبیرخانه رسیده باشند. در غیر این صورت، مراحل ثبت و ارسال کتاب باید دوباره طی شود.
5. پس از دریافت کتاب در دبیرخانه، موضوع از طریق ایمیل، به شما اطلاع داده می‌شود. نتیجه نهایی بررسی کتاب نیز حدود یک ماه بعد از همین طریق به اطلاع شما می‌رسد.
6. برای ثبت کتاب لازم است وارد سایت شوید. اگر تاکنون به عنوان ناشر ثبت نام نکرده‌اید ابتدا اینجا ثبت نام کنید.

برای مشاهده روندنمای بررسی کتاب اینجا کلیک نمایید.