آزمایش‌ها

آزمایشات تکنولوژی مواد غذایی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بنایان کرمانی، مهناز
سال چاپ: 
1398

محیط زیست از علم تا عمل

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سندن، رابرت
سال چاپ: 
1397

نیرو، بار و مغناطیس

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بوث، گراهام
سیرز، جان
سال چاپ: 
1398

جانداران و طبیعت

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بوث، گراهام
سیرز، جان
سال چاپ: 
1398

علوم هفتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حبیبی مفرد، مهتا
سال چاپ: 
1397

علوم هشتم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رحیمی، اکبر
سال چاپ: 
1397

علوم نهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حبیبی مفرد، مهتا
سال چاپ: 
1397

پیدایش الکتریسیته

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ساموئلز، چارلی
سال چاپ: 
1398

رازهای الکتریسیته: آموزش الکتریسیته برای کودکان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
رنجبری، حسن
اردشیری باوندپور، ارسلان
رنجبری، بنیامین
اسفندی‌نژاد، لادن
دلاکی، هدایت‌الله
رضائی‌زاده، سمانه
نوروزی‌نژاد، راضیه
درویشی، رضا
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - آزمایش‌ها