آزمون‌ها

سؤالات قابل انتشار تیمز 2015 ریاضی و علوم چهارم ابتدایی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
بخشعلی‌زاده، شهرناز
کاشفی، معصومه
چاپ اول سال: 
1396

کتاب آزمون سوم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حبیبی، فهیمه
لطفی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

نگرشی نو در ارزشیابی تغییر هیچ‌ وقت آسان نیست

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
واتروت، کتی
چاپ اول سال: 
1395

میوه از درخت: کتاب آموزشی دست‌ورزی فارسی پایه هشتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی مرعشی ارسنجانی ، سید‌عبدالعلی
هاشمی، بتول
چاپ اول سال: 
1396

میوه از درخت: کتاب آموزشی دست‌ورزی فارسی پایه نهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی‌ ارسنجانی، سیدعبدالعلی
هاشمی، بتول
چاپ اول سال: 
1396

میوه از درخت: کتاب دست‌ورزی فارسی پایه هفتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاشمی ارسنجانی، سیدعبدالعلی
هاشمی، بتول
چاپ اول سال: 
1396

آموزش و کار شیمی 2 یازدهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمد‌حسین
پور‌جاوید، محمدرضا
نصیری اوانکی، محمدرضا
فولادی، محمدجواد
چاپ اول سال: 
1396

علوم چهارم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
غلامی، مرضیه
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - آزمون‌ها