ادبیات فارسی

دیوان کامل بانوی ادب پارسی پروین اعتصامی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
اعتصامی، رخشنده (پروین)
سال چاپ: 
1398

قناری فرانسوی، همان گنجشک است!

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
سال چاپ: 
1398

من و آن ستاره سحری

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
فردی، امیرحسین
سال چاپ: 
1398

فارسی جامع دوره اول متوسطه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عزیزی، محمدعلی
سال چاپ: 
1398

بیا نویسنده شو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عباس‌زاده، ام‌البنین
سال چاپ: 
1398

پس از خورشید

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
امیرزاده گشویه، معصومه
سال چاپ: 
1397

آرایه‌های ادبی کنکور

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صابریان، فرشته
سال چاپ: 
1398

فرشته مهر (ترانه‌ها و تصنیف‌ها)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
قهرمان، محمد
سال چاپ: 
1396

لحظه‌های بی‌ملاحظه

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اردستانی، مبین
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - ادبیات فارسی