الگوها

چهل تکه‌دوزی با ماشین (مقدماتی)

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
محمدی القار، معصومه
سال چاپ: 
1398

مربع شگفت‌انگیز

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
چاک‌سر، سیده‌زهره
سال چاپ: 
1394

مدیریت منابع انسانی در تعلیم و تربیت: زمینه‌ها، الگوها و اثرات

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
مرکر، جاستین
بارکر، برنارد
برد، ریچارد
سال چاپ: 
1395

رنگ‌آمیزی برای بزرگسالان FOR DUMMIES

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
باباخانلو، رضا
سال چاپ: 
1395
Subscribe to RSS - الگوها