ایمان

منطق پاسخ‌دهی قرآن؛ ساخت و اجرای مدل تحلیل‌ داده‌ها، فرضیه‌سازی و نظریه‌پردازی در باره روش‌شناسی قرآن کریم

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بهمنی، سعید
سال چاپ: 
1394