بیماری‌ها

بیماری‌های اعصاب و روان

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
شوارکز، ‌جو
سال چاپ: 
1399

بیماری‌های دستگاه گوارش

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
شوارکز، جو
سال چاپ: 
1399

آلودگی برای پخش کردن نیست

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
وردیک، الیزابت
سال چاپ: 
1399

واقعاً، جدّی جدّی!

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ریوار، امیلی
سال چاپ: 
1398

تشخیص، ارزیابی و درمان اختلال سلوک در مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
هیور، تامی.ال
کراترز، لارا.ام
جیمرسون، شین آر.
سال چاپ: 
1397

اختلال تورت: پرش‌های بی‌اختیار حرکتی و صوتی

ناشر: 
مخاطب: 
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
دقیقیان، پروین
سال چاپ: 
1396

کتاب آموزشی و رنگ‌آمیزی شپش

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
انجمن ملی پدیکلوزیس آمریکا
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - بیماری‌ها