تاریخ معاصر ایران

بهشتی در این حوالی؛ چند روایت کوتاه از سبک زندگی و سیره علمی و عملی شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
عباسی اقدم، محمدعلی
سال چاپ: 
1402

فردا شب میهمان منی: (چند روایت از بصیرت و پایمردی شهید شیخ فضل‌الله نوری)

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بغلانی، محسن
سال چاپ: 
1401