تاریخ

گزیده کتاب پس از غروب: تحلیل رخدادهای پس از رحلت پیامبر‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم تا پایان عصر سومین زمامدار

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
غلامی، یوسف
سال چاپ: 
1400

پرسش‌ها و پاسخ‌های تاریخی: درباره زندگانی معصومین علیهم‌السلام از امیرمؤمنان‌علیه‌السلام تا شهادت امام‌حسین‌‌علیه‌السلام

مخاطب: 
مربی
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
پیشوایی، مهدی
سال چاپ: 
1400