تجربه

همراه شو عزیز... (استفاده از ظرفیت‌های مشارکت برای مربیگری)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
کارشناسان
مؤلف: 
ترقی‌جاه، علی
کلوتی، امیر‌حسین
سال چاپ: 
1398

یک روز در اردوی مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1398

چگونه از کار و زندگی خود لذت ببریم

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
کارنگی، دیل
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - تجربه