تعامل اجتماعی

پرورش کودک با‌سواد اجتماعی

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
اکبری سبزواری، زهره
چاپ اول سال: 
1396

پس کی بروم بازی؟:‌(در باره همدلی)

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
یزدانی، معصومه
چاپ اول سال: 
1395

رشد هوش هیجانی مطالعه موردی

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
ریسلند، ناجا
چاپ اول سال: 
1394

سکوتِ خیس درختان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پوروهاب، محمود
چاپ اول سال: 
1394

شب ترسناک و حمله‌ی گرگ‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مشتاق، مژگان
واثقی، بهروز
چاپ اول سال: 
1394

گردن‌دراز و ماجرای باغ میوه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
واثقی، بهروز
چاپ اول سال: 
1394

زنبورهای سیمرغ بچه‌ها را ادب می‌کنند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مشتاق، مژگان
واثقی، بهروز
علی‌شریفی، نیما
چاپ اول سال: 
1394

کرگدن خشمگین و موش‌های ناقلا

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مشتاق، مژگان
واثقی، بهروز
چاپ اول سال: 
1394

شهربازی هوش هیجانی: کودک منعطف

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
معلم نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
صانعی، مریم
محسنی، آسیه
نوروزی، رضا‌علی
چاپ اول سال: 
1394

مجموعه قصه‌های شیرین جنگل

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
کودکان استثنایی
مؤلف: 
تبرایی، اعظم(اقتباسی)
چاپ اول سال: 
1393

Pages

Subscribe to RSS - تعامل اجتماعی