تعلیمات دینی

دین در زمانه ما

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
امینی پویا، حسین
سال چاپ: 
1397

ادب آداب دارد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گلی احمدی گورابی، ام‌لیلا
سال چاپ: 
1395

همیار معلّم : روش‌های نوین تدریس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
قلندریان، حمید
خواجه بیدختی، طیبه
سال چاپ: 
1395

درباره مسجد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
سال چاپ: 
1396

درباره نماز

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - تعلیمات دینی