تعلیم و تربیت

مدیریت کلاس درس (مبانی نظری و رویکرد‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
خدری، عبدالرضا
صالحی، مهدی
بیگی، هاجر
سال چاپ: 
1398

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
ملکی، حسن
مذبوحی، سعید
سال چاپ: 
1398

مهارت‌های ارتباطی در آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
حیدری‌فرد، رضا
قوره جیلی، ثریا
عرب‌یار محمدی، زین‌العابدین
سال چاپ: 
1398

راهکارهای رشد اخلاقی کودکان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
مهدوی تبار، ساناز
خانی ابیانه، مژگان
سال چاپ: 
1397

پرورش هوش اخلاقی کودکان و نوجوانان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
مؤلف: 
مهدوی تبار، ساناز
اکبری سبزواری، زهره
سال چاپ: 
1397

با ایمنی مراقب خودت باش

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
والدین
مؤلف: 
کاتوزیان، سالومه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - تعلیم و تربیت