تفکر خلاق

تفکر خلاق For Dummies

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
کاکس، دیوید
سال چاپ: 
1398

کندوکاو فلسفی برای نوجوانان: داستان و راهنما

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ناجی، سعید
عسکری، سمانه
یونسی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

سفری به دنیای علوم

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
صفاری، منوچهر
غلامی، صدیقه
صفاری، آزاده
صفاری، بهاره
سال چاپ: 
1398

ما خوب فکر می‌کنیم

مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
هیات مؤلفان
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - تفکر خلاق