تمرین‌ها

خودآموز حسابداری بازار کار

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
نمازیان، سعید
حسینی، سید‌محمد‌جواد
سال چاپ: 
1399

افسانه‌ها در کلاس درس

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مجدفر، مرتضی
سال چاپ: 
1399

فلسفه و منطق جامع نظام قدیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
خداداد حسینی، احمد
سال چاپ: 
1398

مجموعه تمرین‌های خلاقیت (جلد1)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مهرآبادی، کتایون
سال چاپ: 
1398

بانک سؤال المپیاد ریاضی -نهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان
سال چاپ: 
1398

بانک سؤال المپیاد ریاضی-هشتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان
سال چاپ: 
1398

بانک سؤال المپیاد ریاضی- هفتم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه مؤلفان
سال چاپ: 
1398

همه می‌تونن زرنگ باشن

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
سال چاپ: 
1398

چهار حیطه ادراکی

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - تمرین‌ها