داستان کوتاه

ویلفرد گوردن مک‌دونالد پارتریج

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فاکس، مم
چاپ اول سال: 
1397

پیامبر و زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فتاحی، مهناز
چاپ اول سال: 
1396

زوغولی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
زرنشان، مریم
چاپ اول سال: 
1395

آمبولانس

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
میرزاآقایی، علی‌اکبر
چاپ اول سال: 
1396

تی‌تی نار

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شعبان‌نژاد، افسانه
چاپ اول سال: 
1396

برای بوآ چی آوردی؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ویلیس، جین
راس، تونی
چاپ اول سال: 
1396

یه صفر و یه یک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فری، بت
چاپ اول سال: 
1396

خرگوش باهوش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلالی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

جنگل دوستی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلالی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

دوستان صمیمی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جلالی، مریم
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - داستان کوتاه