دانشمندان ایرانی

ابو‌علی سینا

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عبداللهیان، حمید
چاپ اول سال: 
1398

خوارزمی ریاضیات در ایران

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سالاری، حسن
چاپ اول سال: 
1397

دست‌نوشته‌های مرد نقاب‌دار

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
نعمت‌اللهی، کامیار
چاپ اول سال: 
1397

پروفسور حسابی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بایرامی، محمد‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

ابوعلی‌سینا

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

خوارزمی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

زکریای رازی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396

ابوریحان بیرونی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رمضانی، احسان
رمضانی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1396
Subscribe to RSS - دانشمندان ایرانی