راهنمای آموزشی

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد)

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
اداره کل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای آموزشی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1398

بازی‌های آوایی (1): آگاهی هجایی

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
ابراهیمی چابکی، محمد‌صادق
سال چاپ: 
1396

کار در کلاس مهارت محور

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
حسینی میرک‌آبادی، بی‌بی‌زکیه
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - راهنمای آموزشی