روابط بین‌فردی

خواهرم را دوست دارم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
شعبان‌نژاد، افسانه
چاپ اول سال: 
1396

روان‌شناسی روابط انسانی با تأکید بر محیط‌های آموزشی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
اژدری، مهرداد
افلاکی‌فرد، حسین
باقری، رضا
چاپ اول سال: 
1396

ده فرمان در باب هنر تأثیرگذاری و نفوذ

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
چاپ اول سال: 
1395

آیا نیمه گمشده من تو هستی؟

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
دی آنجلیس، باربارا
چاپ اول سال: 
1396

دوستی مثل یک الاکلنگ است

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اینس، شونا
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - روابط بین‌فردی