روابط بین‌فردی

تعارض: هدیه‌ای غیر‌منتظره، استفاده بهینه از کشمکش در زندگی و کار

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
مؤلف: 
هامیلتون، جک
سی‌من، الیزابت
گیی، شارلین
فری‌من، هیلاری
سال چاپ: 
1397

کتاب کوچک گفت‌وگو

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
صادقی، مرسده
سال چاپ: 
1391

خواهرم را دوست دارم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
شعبان‌نژاد، افسانه
سال چاپ: 
1396

ده فرمان در باب هنر تأثیرگذاری و نفوذ

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
سوادکوهی، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - روابط بین‌فردی