زنان

آگاتا کریستی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سانچز وگارا، ام.ایزابل
سال چاپ: 
1397

ایدا لاولیس

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سانچز وگارا، ام.ایزابل
سال چاپ: 
1397

ماری کوری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سانچز وگارا، ام.ایزابل
سال چاپ: 
1397

زنان پیشرو: داستان‌هایی برای دختران ایران

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نظری، الهام
سهراب، گلچهره
سال چاپ: 
1398

دختران جسور

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فاویلی، النا
کاوالو، فرانچسکا
سال چاپ: 
1396

زنانی که دنیا را تغییر دادند

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پنکهرست، کِیت
سال چاپ: 
1396

به خویشتن جدیدتان خوش‌آمد بگویید!

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
بروگان، کلی
لوبرگ، کریستین
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - زنان