زندگی‌نامه‌ها

مایکل جردن چه کسی است؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اندرسون، کریستن
سال چاپ: 
1399

زندگی امام رضا‌‌علیه‌السلام

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مهاجرانی، سید‌محمد
سال چاپ: 
1399

شناسنامه شهید قاسم سلیمانی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رحیمی، ناهید
سال چاپ: 
1398

این منم نیل‌آرمسترانگ

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملتزر، برد
سال چاپ: 
1398

در مسیر توسعه و آموزش: نگاهی به نیم قرن تلاش عبدالحسین نفیسی

مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
جعفریان، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1397

مادام کوری

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
کوری، ایو
سال چاپ: 
1398

محمد‌علی چه کسی بود؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
باکلی جونیور، جیمز
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - زندگی‌نامه‌ها