زندگی اسلامی

کرشمه ماه: چند روایت کوتاه از سبک زندگی و سیره علمی و عملی آیت‌الله محمدتقی بهجت فومنی

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
عباسی اقدم، محمدعلی
سال چاپ: 
1402

پیامبر رمان بلند: براساس قرآن و با استفاده از نهج‌البلاغه، کتاب‌ها و روایت‌های معتبر

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سلیمانی، نقی
سال چاپ: 
1401

علامه محمدتقی جعفری، سرگذشت و ایام، آرا و اندیشه‌ها به همراه گزیده‌ای از تصاویر، دستخط‌ها، اسناد و مدارک

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
جعفری، علی
سال چاپ: 
1401