سرگذشت‌نامه‌ها

شهید شیخ عباس شیرازی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
الوندی، عزت‌الله
سال چاپ: 
1399

شهید سلیمانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ملامحمدی، مجید
سال چاپ: 
1399

دریا اسب من شده است

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
سلیمانی، نقی
سال چاپ: 
1397

پادشاه مصری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اولدفیلد، تام
سال چاپ: 
1397

این منم گاندی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملتزر، برد
سال چاپ: 
1398

این منم هلن‌کلر

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملتزر، برد
سال چاپ: 
1398

این منم آلبرت اینشتین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملتزر، برد
سال چاپ: 
1398

ستوده در آسمان‌ها و زمین

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اصلانی، محمدرضا
سال چاپ: 
1398

161 روز

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایی، ناصر
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - سرگذشت‌نامه‌ها