شعر فارسی

آرایه‌های ادبی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سبطی، هامون
سال چاپ: 
1398

کلیات عبید زاکانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
عبید زاکانی، عبید‌الله
سال چاپ: 
1398

پروین اعتصامی مثنوی‌ها و قطعات

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
اعتصامی، پروین
سال چاپ: 
1398

کلیات پروین اعتصامی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
اعتصامی، پروین
سال چاپ: 
1398

فرشته مهر (ترانه‌ها و تصنیف‌ها)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
قهرمان، محمد
سال چاپ: 
1396

گشایش

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شکری‌فرد، محمد
سال چاپ: 
1396

دیگر

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
داوودی، علی
سال چاپ: 
1396

اجازه هست بگویم که دوستت دارم؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
اکرامی، محمود
سال چاپ: 
1397

حاشا

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
یزدانی، رضا
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - شعر فارسی