صنایع دستی

ژورنال گلدوزی برزیلی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
بشیرپور، راحیل
سال چاپ: 
1399

ساخت عروسکهای نمدی

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1398

عروسک‌های قلاب‌بافی2

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1399

عروسک‌های قلاب‌بافی1

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1399

چهل تکه‌دوزی با ماشین (مقدماتی)

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
محمدی القار، معصومه
سال چاپ: 
1398

بزی که قالیچه شد

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بلاد، چارلز.ال
لینک، مارتین
سال چاپ: 
1397

هدیه‌های سبز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ربکا، کریگ
سال چاپ: 
1395

شیبوری

مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
ساودن، مندی
سال چاپ: 
1395

الیاف نساجی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
ابراهیم‌بیگی چیمه، اکرم
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - صنایع دستی