علوم تربیتی

چند مصاحبه با کودکان پیش‌دبستانی درباره نقش الگوهای عروسکی- کارتونی در تحولات روانی، فرهنگی و اجتماعی آنان جلد2

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
والدین
مؤلف: 
منطقی، مرتضی
سال چاپ: 
1400

روش‌های افزایش هوش کودکان (روش‌های کلیدی و کاربردی تقویت هوش کودکان)

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
گلیان تهرانی، شهناز
بیاتی پایانی، سپیده
بیاتی پایانی، سمانه
سال چاپ: 
1395