فعالیت‌های هنری

از حیوانات در نقاشی‌ها بیاموزیم: تمرین‌های هنری، خلاقانه، مهارتی و آموزشی در بخش‌های تئوری و عملی برای سنین نوزاد تا کودکان12سال

ناشر: 
مؤلف: 
سبحانی، سمیه
سال چاپ: 
1401

چگونه در فضای مجازی مسابقه و جشنواره برگزار کنیم؟ : ارائه یک الگوی پارادایمی برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های مجازی

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
شفیع‌پور مطلق، فرهاد
مجدفر، مرتضی
سال چاپ: 
1401