قرآن

درسنامه روش تدبر در قرآن

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
الهی‌زاده، محمد‌حسین
سال چاپ: 
1396

حق تلاوت 4 : آموزش تجوید و مفاهیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اداره کل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1397

حق تلاوت 3 : آموزش تجوید و مفاهیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اداره کل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - قرآن