قهرمانان

نماد امید و مقاومت شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی به روایت امام خامنه‌ای(مدظله‌‌‌)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
مؤلف: 
مؤسسه فرهنگی هنری قدرولایت
سال چاپ: 
1401