مشاهیر

کرشمه ماه: چند روایت کوتاه از سبک زندگی و سیره علمی و عملی آیت‌الله محمدتقی بهجت فومنی

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
مؤلف: 
عباسی اقدم، محمدعلی
سال چاپ: 
1402