مضامین تربیتی

فرزانگی و فرزندی: وظایف فرزندان درقبال والدین در آیینه قرآن و روایات، با تأکید بر دعای 24 صحیفه سجادیه

مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
احمدی، فاطمه
سال چاپ: 
1401

ایرانیان و راه‌‌ و رسم عاشقی: جلوه‌هایی ناب از اخلاق و رفتار رزمندگان دفاع‌مقدس

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مدیر
كتابدار
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کلانتری، علی‌اکبر
سال چاپ: 
1401