مفاخر ایران

بهشتی در این حوالی؛ چند روایت کوتاه از سبک زندگی و سیره علمی و عملی شهید دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
عباسی اقدم، محمدعلی
سال چاپ: 
1402

مسجد آبی:‌ مجموعه خاطرات و اقدامات شهید آیت‌الله دکتر‌ بهشتی از مسجد امام علی‌علیه‌السلام‌ مرکز اسلامی هامبورگ

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
ذوالفقاری، محسن
سال چاپ: 
1402