مهارت‌های شغلی

شاگرد دوچرخه‌سازی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اولالی، ایزاک
سال چاپ: 
1398

کلاهبرداری میمون‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسلوبکینا، اسفایر
سال چاپ: 
1398

سطح دو ICDL 2016

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت پنجم: استفاده از پایگاه داده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت ششم: ارایه مطالب

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت چهارم: صفحه گسترده

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
موسوی، سیدعلی
سبزعلی‌گل، مجید
سال چاپ: 
1397

مهارت سوم: واژه‌پرداز

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
سبزعلی‌گل، مجید
موسوی، سیدعلی
سال چاپ: 
1397

چه شغلی، چه کفشی؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کوک، جولیا
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - مهارت‌های شغلی