موسیقی ایرانی

بیائید تار و سه‌تار بنوازیم؛ دفتر چهارم: تمرین‌ها و ضربی‌ها: ردیف‌های افشاری، بیات ترک، ابوعطا، کردبیات

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ساکت، کیوان
سال چاپ: 
1398