نمایشنامه‌ها

فاوست

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
گوته، یوهان ولفگانگ فون
سال چاپ: 
1396

سوتفاهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کامو، آلبر
سال چاپ: 
1396

دعوت در آلاسکا، دیدار در مشهد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایاری، غلامرضا
سال چاپ: 
1396

بهشت‌فروشی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
قاسمی، مسلم
سال چاپ: 
1396

قربت غریب

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
کریمی، یداله
سال چاپ: 
1396

ترکش

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
صادق مزیدی، بهرام
سال چاپ: 
1396

امانت‌‌داری

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
افشار، علی
سال چاپ: 
1396

تاپای جان

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
مؤلف: 
پشنگیان، محمدرضا
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - نمایشنامه‌ها