نمایشنامه‌ها

نمایشنامه ایرانی انار بهشت

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
رضائی‌فرد، زهرا
سال چاپ: 
1397

خرگوش و درخت کوچولو

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قدردان، ابراهیم
سال چاپ: 
1399

شکار بزرگ شنبه، نمایشنامه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کرمی، شهرام
سال چاپ: 
1398

هویج کوچک هویج بزرگ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فدایی حسین، حسین
سال چاپ: 
1398

تپه وداع

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بیگلریان، احمد
سال چاپ: 
1398

پول تقلبی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اکبرلو، منوچهر
سال چاپ: 
1398

ما فی آ

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
موسوی‌پور، سید مرتضی
سال چاپ: 
1398

خنگله و لوازم‌ تحریر

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فدایی حسین، حسین
سال چاپ: 
1398

خندنده

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پارسایی‌خواه، محمد
سال چاپ: 
1398

دیگه سردم نیست!

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مالمیر، روح‌الله
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - نمایشنامه‌ها