هنرهای زیبا

آموزش خط شکسته تحریری ساده

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
رحمانی، عباس
سال چاپ: 
1396

خوشنویس کوچک

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
فخار زاده، لیلا
سال چاپ: 
1396

فرهنگ‌نامه هنر

ناشر: 
مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شمخانی، محمد
سال چاپ: 
1396

اصول زیبانویسی در خط تحریری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤمن‌زاده، زهره
سال چاپ: 
1395

قدر: نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسلامی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
بلخاری‌قهی، حسن
سال چاپ: 
1394

خودآموز جامع نقاشی روی پارچه و باتیک

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
استوکو، سوزی
سال چاپ: 
1394
Subscribe to RSS - هنرهای زیبا