هنرهای تجسمی

هنر و کاردستی: کاردستی‌های تجسمی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
پورنی، داون
سال چاپ: 
1396

هنر و کاردستی: کاردستی‌های موسیقیایی

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
پورنی، داون
سال چاپ: 
1396

آموزش فن و هنر سفالگری: 250 نکته کاربردی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
آتکین، ژاک
سال چاپ: 
1396

چگونه‌ طرح‌های سه‌بعدی بکشیم و ببینیم

مخاطب: 
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
پوست‌پرداز، محمدجواد
رادفر، جمال
سال چاپ: 
1395

برش بزن، بچسبون

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
مؤلف: 
کشاورز، محمد‌علی
سال چاپ: 
1396

طراحی گرافیک متحرک

مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
صادقیان، حمید
سال چاپ: 
1395

کتاب کوچک طرح و رنگ-3

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مکلیل، جیمز
سال چاپ: 
1394

آموزش طراحی و رنگ‌آمیزی (جلد چهارم)

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
پابلیکیشن، اف.ک
سال چاپ: 
1394

آموزش طراحی و رنگ‌آمیزی (جلد سوم)

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
پابلیکیشن، اف.ک
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - هنرهای تجسمی