واژه‌نامه‌ها

فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی (انگلیسی به فارسی)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
كتابدار
دانشجومعلمان
مؤلف: 
نوروزی، داریوش
ولایتی، الهه
سال چاپ: 
1397

نخستین دائرةالمعارف من

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بشر دانش، علی
الوندی، حسین
سال چاپ: 
1397

واژه نامه عربی دهم: خلاصه قواعد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مرادخانی، سکینه
سلیمانی، حسام‌الدین
سال چاپ: 
1397

Oxford Elmentary Leamers

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کراولی، آنجلا
سال چاپ: 
1396

کنایه‌های بلوچی مکرانی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بجارزهی، محمد انور
سال چاپ: 
1397

اصطلاح‌نامه اصکا

مخاطب: 
كتابدار
مؤلف: 
طوفانی اصل، وحید
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - واژه‌نامه‌ها