پاسخ‌ها

تاریخ دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گرجی، ملیحه
سال چاپ: 
1396

هندسه دهم، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، لیلا
سال چاپ: 
1395

امتحانوفن دهم شیمی 1

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
انوشه، محمدحسین
نصیری، محمدرضا
پورجاوید، محمدرضا
سال چاپ: 
1395

کتاب جامع اقتصاد دهم ادبیات و علوم انسانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی، سارا
علوی آذر، سیده‌تارا
نوری، علی
سال چاپ: 
1395

فیزیک دهم کیمیا رشته علوم تجربی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ایروانی، حسین
سال چاپ: 
1395

ژنتیک مندلی از صفر تا 100 سوم دبیرستان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
امرایی، روح‌ الله
سال چاپ: 
1395

منطق دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نصیری‌کاشانی، حمید
سال چاپ: 
1395

شیمی(1)، پایه دهم، ریاضی و فیزیک، علوم تجربی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مختاری، منصور
شاه‌محمدی‌اردبیلی، معصومه
کشاورز، حسینعلی
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - پاسخ‌ها