پیامبران

داستان یوسف و زلیخا (قصه یوسف و زلیخا از دیدگاه قرآن کریم و مفسران قصه یوسف و زلیخا از مثنوی هفت اورنگ حکیم جامی)

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
یزدی، عباس
سال چاپ: 
1394