پژوهش

اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
طبیب‌زاده، شیما
سال چاپ: 
1398

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی (ج. دوم)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
کزازی، محمد
سال چاپ: 
1397

مروری بر پژوهش‌های حسابرسی (ج. اول)

ناشر: 
مخاطب: 
هنرآموز
مؤلف: 
سجادی، سیدحسین
سال چاپ: 
1397

راهنمای تدریس تفکر و پژوهش ششم دبستان

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
دانشور، میترا
غلامحسینی، احمد
اسپیدکار، محبوبه
مصدقی‌نیک، کبری
سال چاپ: 
1397

راهنمای کار و پژوهش با میکروسکوپ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
‌لیواین، شار
جانستون، لسلی
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - پژوهش