کرونا

ویروس کرونا: تاب‌آوری وسلامت روان (راهبردهای روان‌شناختی برای مقابله با اضطراب، استرس ومدیریت سوگ)

مخاطب: 
والدین
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
نوربخش، یونس
خدایاری فرد، محمد
افروز، غلامعلی
حجازی، الهه
شکوهی یکتا، محسن
رستمی، رضا
حاتمی، جواد
آسایش، محمد‌حسن
سال چاپ: 
1399