یادگیری

چهار حیطه ادراکی

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
سال چاپ: 
1398

روان‌شناسی یادگیری

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
بایرامی، علی
سال چاپ: 
1397

مهارت‌های تحصیلی در مدرسه و دانشگاه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قره‌آغاجی، سعید
سال چاپ: 
1398

راهنمای عملی طراحی آزمون عملکردی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
میرزایی، مرادعلی
صفریان، محمد
سال چاپ: 
1397

من گاستون عصبانی هستم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
دانش‌آموز
مؤلف: 
شین شو شین، اورلی
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - یادگیری