داستان

بینوایان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
هوگو، ویکتور
چاپ اول سال: 
1397

تام سایر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تواین، مارک
چاپ اول سال: 
1396

بابا لنگ‌دراز

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
وبستر، جین
چاپ اول سال: 
1396

شاهزاده و گدا

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تواین، مارک
چاپ اول سال: 
1396

هاکلبری‌فین

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تواین، مارک
چاپ اول سال: 
1397

زنان کوچک

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آلکوت، لوئیزا‌می
چاپ اول سال: 
1396

جزیره گنج

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
استیونسن، رابرت لوئیس
چاپ اول سال: 
1397

بی‌خانمان

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
مالو، هکتور
چاپ اول سال: 
1397

رابینسون کروزو

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
دفو، دانیل
چاپ اول سال: 
1396

معمای جنایت: معمای قتل آقای احتشام در ساری

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
محمدنیا، محمدهادی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - داستان