متوسطه دوم(نظری)

سرقت مصلحانه و چند داستان دیگر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اکبر‌پور، احمد
خرامان، مصطفی
لزگی، مهسا
چاپ اول سال: 
1397

چاه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تایلور، میلدرن
چاپ اول سال: 
1397

زمزمه نبض

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
مؤلف: 
ابراهیمیان، حسین
چاپ اول سال: 
1396

ردپای تجربه در زیر درختان زیتون

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
جعفری کلورزی، مریم
چاپ اول سال: 
1397

6410 روز تنهایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
نیکوی، پونه
چاپ اول سال: 
1396

هیس! گل‌ها خواب‌اند

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
امیری اسفندقه، مرتضی
چاپ اول سال: 
1396

هم قفسان

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
عباسلو، مژگان
چاپ اول سال: 
1396

هفت‌سین در بهمن‌ماه

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
شکار‌سری، حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1396

عطر عربی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
زنوزی جلالی، فیروز
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)