متوسطه دوم(نظری)

مردان کوچک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
الکت، لوییزا‌می
سال چاپ: 
1399

پرنده‌ رنگین‌بال

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
حافظی، سید‌ علی‌رضا
سال چاپ: 
1399

پاداش نهایی: دلایل پنهانی شکل‌گیری انگیزه‌های ما

مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ارییلی، دن
سال چاپ: 
1399

پشت فرمان مانیتور: سرگرمی در رسانه

مخاطب: 
معلم
کارشناسان
مؤلف: 
امامی، سیدمجید
سال چاپ: 
1398

حقیقت و مصلحت

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شاهنگی، محمدحسن
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)