متوسطه دوم(نظری)

غیبت، ظهور و حکومت امام‌مهدی(عج)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سدیدی، سیده‌محبوبه
چاپ اول سال: 
1397

محیط‌زیست عمومی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پناهی، مصطفی
شایگان، جلال
شریعت، محمود
عبدلی، محمدعلی
غیاث‌الدین، منصور
کرباسی، عبدالرضا
ناصری، سیمین
چاپ اول سال: 
1397

گوزن در کافی‌شاپ

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
اسلامی، مریم
چاپ اول سال: 
1397

سیمرغ پدر بزرگ من بود

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
سرمشقی، فاطمه
چاپ اول سال: 
1397

مدیریت مدارس بر مدار قانون

مخاطب: 
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
احمدی، رضا
چاپ اول سال: 
1397

شیمی (1)

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نجفی کرمی، فرزاد
مددی، فرهاد
چاپ اول سال: 
1397

فاوست

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
گوته، یوهان ولفگانگ فون
چاپ اول سال: 
1396

دختران جسور

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
فاویلی، النا
کاوالو، فرانچسکا
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - متوسطه دوم(نظری)