زبان و ادبیات فارسی

قرابت معنایی (نظام جدید)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عبدالمحمدی، علیرضا
چاپ اول سال: 
1397

کتاب فارسی موضوعی قلمرو ادبی محک

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
احمدنیا، علی
چاپ اول سال: 
1397

گزیده منظومه‌های نظامی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
بهمنی مطلق، یدالله
چاپ اول سال: 
1396

ماه تنها در آسمان می‌گردد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
کلهر، فریبا
چاپ اول سال: 
1396

سبک‌شناسی کاربردی

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
شریفی، آزاده
چاپ اول سال: 
1397

کنایه‌های بلوچی مکرانی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
بجارزهی، محمد‌‌‌‌ انور
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - زبان و ادبیات فارسی