زبان و ادبیات فارسی

آرایه‌های ادبی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سبطی، هامون
سال چاپ: 
1398

چگونه سفرنویس شویم

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
جورج، دان
ابرلی، جانین
سال چاپ: 
1398

از جمله به پاراگراف

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
رحیمی‌نژاد، ویدا
نجفی پازکی، معصومه
سال چاپ: 
1397

ناز و نیاز: گزیده مقالات شمس

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
غفارزادگان، داوود
سال چاپ: 
1397

گلستان‌خوانی برای کم‌حوصله‌ها

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
غفارزادگان، داوود
سال چاپ: 
1397

داستان حسنک وزیر و نویسنده‌اش

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
غفارزادگان، داوود
سال چاپ: 
1397

زندگی با ضرب‌المثل‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حیدری ابهری، غلامرضا
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - زبان و ادبیات فارسی