زیست‌شناسی

آنچه لازم است درباره کووید 19 بدانیم: ‌کورونا ویروس جهش‌یافته و بیماری نوپدید ناشی از آن

مخاطب: 
والدین
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
اساتید دانشگاه‌ها و متخصصین برجسته کشور
سال چاپ: 
1399