قرآن

حق تلاوت 4 : آموزش تجوید و مفاهیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اداره کل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
چاپ اول سال: 
1397

حق تلاوت 3 : آموزش تجوید و مفاهیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اداره کل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
چاپ اول سال: 
1397

حق تلاوت2: آموزش تجوید و مفاهیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اداره کل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
چاپ اول سال: 
1397

حق تلاوت1: آموزش تجوید و مفاهیم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اداره کل قرآن عترت و نماز معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش
چاپ اول سال: 
1397

آفرینش انسان: تحقیقی پیرامون شگفتی‌های بدن انسان در قرآن

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
الله‌زهی، فاروق‌ داد
ریگی کوته، محمد
رئیسی، سلمان
چاپ اول سال: 
1397

الگوی آموزشی قرآن کریم

ناشر: 
مخاطب: 
کارشناسان
مؤلف: 
علیزاده، مژده
علوی، سید‌حمیدرضا
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - قرآن