متوسطه دوم(نظری)

عادت‌های یک مغز شاد: نظر خود را برای افزایش سطح سروتونین، دوپامین، اکسی‌توسین و اندورفین بازسازی کنید

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
برونینگ، لورتا گرزیانو
سال چاپ: 
1398

چگونه هیولای امتحان راگرسنه بگذاریم، کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت استرس امتحان در کودکان و نوجوان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
مؤلف: 
کالینز، کیت
سال چاپ: 
1398

توجه‌آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان، کتاب کار غلبه بر خشم و پرخاشگری با استفاده از مهارت‌های DBT و MBSR

مخاطب: 
دانش‌آموز
مشاور
مؤلف: 
پورسل، مارک
مورفی، جیسون
سال چاپ: 
1398