مرجع

فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی (انگلیسی به فارسی)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
كتابدار
دانشجومعلمان
مؤلف: 
نوروزی، داریوش
ولایتی، الهه
سال چاپ: 
1397

اطلس حرم مطهر رضوی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
-
سال چاپ: 
1395

فرهنگ مصور حمل‌و‌نقل

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
مؤلف: 
برآبادی، محمود
سال چاپ: 
1396

راهنمای راه‌آهن شهری(مترو)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
مؤلف: 
برآبادی، محمود
سال چاپ: 
1396

واژه‌شناسی قرآن مجید

مخاطب: 
معلم
كتابدار
مؤلف: 
همایی، غلامعلی
سال چاپ: 
1393

فرهنگ واژگان جدولی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
قلی‌پور، یدالله
سال چاپ: 
1394

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد 15

مخاطب: 
مربی
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
شورای کتاب کودک
سال چاپ: 
1393

Pages

Subscribe to RSS - مرجع